Сүхбаатар ЦЭРЭНДЭЖИД

+ Дагах
missing-twittermissing-linkedin
Сүхбаатар ЦЭРЭНДЭЖИД
Сэтгүүлч С.Цэрэндэжид нь нийгэм, эрүүл мэндийн чиглэлээр дагнан бичдэг. Тэрээр iToim.mn сайтад 2016-2018 он хүртэл сэтгүүлчээр ажилласан.
Сүүлд нэмэгдсэн