Мэдээллийн төрөлжсөн сайт www.iToim.mn

164K+

Фэйсбүүк Лайк

215K+

Фэйсбүүк дагагчид

30.2K+

Твиттер дагагчид

Сурталчилгаа байршуулах үнийн санал
Сайтад контент байршуулах

Топ онцлох мэдээ

1,500,000 – 2,000,000 төг (өдөр)

Тухайн контент сайтын гол хэсэгт 1 цаг байршаад Дэд онцлох 1 булан руу шилжин, дараа өдрийн 09:00 цагт бууна.

Дэд онцлох 1

860,000 төг (өдөр)

Сайтын нүүр хуудасны хамгийн дээд хэсэгт байршина. Дараа өдрийн 09.00 цагт бууна.

Дэд онцлох 2

1,060,000 төг (өдөр)

Сайтын нүүр хуудасны зүүн дээд хэсгийн хоёр дахь дэд онцлоход байршина. Дараа өдрийн 09:00 цагт тухайн байршлаас бууна.

Шинэ мэдээ

430,000 төг (өдөр)

Сайтын нүүр хуудасны баруун дээд хэсэгт шинэ мэдээний урсдаг хэсэгт байршина. Мэдээний холбогдох катигорид орно.

Баннер, видео реклам байршуулах талбай

A1 Гурван секундын реклам

280,000 төг (өдөр)

Нүүр хуудас болон тухайн өдрийн хамгийн сайн хандалт их авч байгаа материал руу ороход 3 секунд харагдана.

A2

280,000 төг (өдөр)

Нүүр хуудас болон мэдээллийн дэлгэрэнгүй харагдана. ( слайд болон зурган хэлбэрээр )

B1

250,000 төг (өдөр)

Нүүр хуудас ( мэдээллийн дэлгэрэнгүй бүрт )

B2

250,000 төг (өдөр)

Нүүр хуудаст ( слайд болон зурган хэлбэрээр)

A3

220,000 төг (өдөр)

Нүүр хуудаст ( мэдээллийн дэлгэрэнгүй бүрт )

A4

280,000 төг (өдөр)

Нүүр хуудас болон тухайн өдрийн хамгийн сайн хандалт их авч байгаа материал руу ороход 3 секунд харагдана, эсвэд дэд категори бүрт харагдана.

A5

220,000 төг (өдөр)

Нүүр хуудаст ( слайд болон зурган хэлбэрээр)

A6

230,000 төг (өдөр)

Сайтын дэд сэдэв бүрт

B4

230,000 төг (өдөр)

Сайтын дэд сэдэв бүрт

B3

230,000 төг (өдөр)

Сайтын дэд сэдэв бүрт