avatarIcon
Бямба гараг
  •  
03/02/2024

Мэдээллийн төрөлжсөн сайт www.iToim.mn

164,148 +

Фэйсбүүк Лайк

164,148 +

Фэйсбүүк дагагчид

20,000 +

Твиттер дагагчид

Сурталчилгаа байршуулах үнийн санал

Татаж авах

Сайтад контент байршуулах

Топ онцлох мэдээ

Тухайн контент сайтын гол хэсэгт 1 цаг байршаад Дэд онцлох 1 булан руу шилжин, дараа өдрийн 09:00 цагт бууна.

Дэд онцлох 1

Сайтын нүүр хуудасны хамгийн дээд хэсэгт байршина. Дараа өдрийн 09.00 цагт бууна.

Дэд онцлох 2

Сайтын нүүр хуудасны зүүн дээд хэсгийн хоёр дахь дэд онцлоход байршина. Дараа өдрийн 09:00 цагт тухайн байршлаас бууна.

Шинэ мэдээ

Сайтын нүүр хуудасны баруун дээд хэсэгт шинэ мэдээний урсдаг хэсэгт байршина. Мэдээний холбогдох катигорид орно.

Баннер, видео реклам байршуулах талбай

A1 Гурван секундын реклам

1024 x 154 pixels

Нүүр хуудас болон тухайн өдрийн хамгийн сайн хандалт их авч байгаа материал руу ороход 3 секунд харагдана.

A2

1024 x 154 pixels

Нүүр хуудас болон мэдээллийн дэлгэрэнгүй харагдана. ( слайд болон зурган хэлбэрээр )

B1

240 x 240 pixels

Нүүр хуудас ( мэдээллийн дэлгэрэнгүй бүрт )

B2

240 x 135 pixels

Нүүр хуудаст ( слайд болон зурган хэлбэрээр)

A3

1024 x 154 pixels

Нүүр хуудаст ( мэдээллийн дэлгэрэнгүй бүрт )

A4

1024 x 154 pixels

Нүүр хуудас болон тухайн өдрийн хамгийн сайн хандалт их авч байгаа материал руу ороход 3 секунд харагдана, эсвэд дэд категори бүрт харагдана.

A5

1024 x 154 pixels

Нүүр хуудаст ( слайд болон зурган хэлбэрээр)

A6

1024 x 154 pixels

Сайтын дэд сэдэв бүрт

B4

682 x 832 pixels

Сайтын дэд сэдэв бүрт

B3

317 x 386 pixels

Сайтын дэд сэдэв бүрт