Сонгууль-2024 | 3 мин уншина

АУДИТ: М Си Эс групп МАН-д тэрбум 110 сая, ХҮН намд 960 сая төгрөгийн хандив өгчээ

АУДИТ: М Си Эс групп МАН-д тэрбум 110 сая, ХҮН намд 960 сая төгрөгийн хандив өгчээ
Нийтэлсэн 2024 оны 7 сарын 1
Үндэсний аудитын газраас улс төрийн нам, эвслийн иргэн, аж ахуйн нэгжээс авсан хандивын мэдээллийг зургадугаар сарын 27-ны өдөр нээлттэй мэдээлсэн билээ. УИХ-ын 2024 оны сонгуулийн үр дүнгээр таван нам УИХ-д суудалтай болсон. УИХ-д суудал авсан намуудад ямар компани хэдэн төгрөгийн хандив өгсөн мэдээллийг хүргэж байна.
Иргэний зориг ногоон намын хувьд гишүүд, дэмжигчдээсээ 337,150,000 төгрөгийн хандив авсан байна. Харин хуулийн этгээд буюу компаниудаас хандив аваагүй байна.
АН-ын хувьд хоёрхон /Монгол тээвэр нэгдэл, Ньюком/ ААН-ээс хамгийн дээд хэмжээгээр буюу 30, 30 сая төгрөгийн нийт 60 сая төгрөгийн хандав авчээ. Харин иргэн болон гишүүд дэмжигчдээсээ 845,658,000 сая төгрөгийн хандив авсан байна.
Харин хуулийн этгээдээс хамгийн өндөр хандивыг МАН, Үндэсний эвсэл, ХҮН нам авсан байна. Ингээд МАН, ХҮН нам, Үндэсний эвсэлд хандив өгсөн компаниудыг эцсийн өмчлөгчөөр нь хайж үзэхэд М Си Эс группийн нэгдэлд багтдаг компаниуд МАН, ХҮН намд хамгийн дээд хэмжээгээр хандив өгсөн байна.
Сануулахад: Нэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн хандив өгөх дээд хэмжээ 30 сая төгрөг гэж хуульд заасан. Хуулийн этгээдүүд хуульд заасан дээд хэмжээ /30 сая төгрөг/-ээр хандив өгсөн байна.

МАН хамгийн өндөр хандив авчээ

МАН-д иргэн, аж ахуйн нэгжээс нийт 3.6 тэрбум төгрөгийн хандив цугларсан гэж аудитад тайлагнав. Үүний нь 2.1 тэрбум нь иргэн буюу гишүүд дэмжигчдээс нь өгсөн хандив эзэлжээ. Харин 49 хуулийн этгээдээс 1,470,000,000 төгрөгийн хандив авснаас 37 нь М Си Эс группийн охин компаниуд бөгөөд 1 тэрбум 110 сая төгрөгийн хандив өгчээ. Тус компаниудын ихэнхийнх нь эцсийн өмчлөгчөөр М Си Эс группийн үүсгэн байгуулагч Ж.Оджаргал бүртгэлтэй байна. Тус группийн МАН-д өгсөн хандив нь нийт хуулийн этгээдээс авсан хандивын 75 орчим хувийг эзэлж байна. 
МАН-д хандив өгсөн хуулийн этгээдүүдийг доор жагсаав. /Хүснэгтийг хойш гүйлгэж үзнэ үү/

Үндэсний эвсэл иргэдээс 3 тэрбумын хандив авчээ

Үндэсний эвсэл нийт 3.5 тэрбум төгрөгийн хандив авснаас иргэн буюу гишүүд дэмжигчээс авсан хандив 3 тэрбум давсан байна. Харин 22 хуулийн этгээдээс 452 сая төгрөгийн хандив авчээ. /Хүснэгтийг хойш гүйлгэж үзнэ үү/.

М Си Эс групп МАН-тай ижил хэмжээний хандивыг ХҮН намд өгчээ

ХҮН нам нийт 1,880,195,000 төгрөгийн хандивыг иргэн, хуулийн этгээдээс авсан байна. ХҮН намын хувьд хуулийн этгээдээс 1,040,000,000 төгрөгийн хандив авснаас М Си Эс группийн нэгдлийн 33 компани нийтдээ 960 сая төгрөгийн хандив өгсөн байна. Хамгийн сонирхолтой нь М Си Эс групп МАН болон ХҮН намд бараг л адилхан хэмжээгээр бүх охин компаниараа дамжуулан хандив өгсөн нь анхаарал татаж байна.
ХҮН намд хандив өгсөн хуулийн этгээдийг доор жагсаав. /Хүснэгтийг хойш гүйлгэж үзнэ үү/.
Дээрх бол зөвхөн улс төрийн нам, эвсэлд хуулийн этгээдээр дамжуулж өгсөн хандив юм. Үүнээс гадна нэр дэвшигчдэд иргэн, хуулийн этгээд хандив өгсөн. Нэр дэвшигчдэд өгсөн хандивыг үргэлжлүүлэн хүргэх болно.

 
Онцлох мэдээ
Сүүлд нэмэгдсэн