Эдийн засаг | 2 мин уншина

Мэдээлэл технологийн салбарын дундаж цалин өсөлтөөрөө тэргүүлжээ

Мэдээлэл технологийн салбарын дундаж цалин өсөлтөөрөө тэргүүлжээ
Нийтэлсэн 2024 оны 6 сарын 12
Мэдээлэл технологийн салбарынханы дундаж цалин уул уурхайн салбартай өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүрчээ. Тодруулбал, “Зангиа Портал” ХХК-иас зургаа дахь жилдээ гаргаж буй “Цалин хөлсний судалгаа 2023”-аас харахад, уул уурхайн салбарын цалин 2022 оноос нэг хувиар өссөн бол мэдээлэл, технологийн салбарт ажиллагсдын цалин өмнөх оноосоо 33 хувиар өссөн байна.
Уул уурхай, тоног төхөөрөмж, ханган нийлүүлэлтийн салбар дундаж цалингийн өсөлтөөрөө удаалж байна. Энэ салбарт ажиллагсдын сарын дундаж цалин өмнөх онтой харьцуулахад 30 хувиар өссөн байна.
Нийт дундаж цалин /салбараар/ Эх сурвалж: Зангиа.мн
Нийт дундаж цалин /салбараар/ Эх сурвалж: Зангиа.мн

Инженер, техникийн мэргэжилтнүүдийн дундаж цалин хамгийн бага өсөлттэй байна
Дундаж цалинг албан тушаалын ангиллаар харвал инженер техникийн мэргэжилтнүүдийн дундаж цалингийн өсөлт хамгийн бага буюу 11 хувиар өссөн бол энгийн ажил хөдөлмөр эрхлэгчдийн дундаж цалин 24 хувиар өсөж хамгийн өндөр өсөлттэй гарчээ.
undefined
Цалингийн өсөлт инфляцад идүүлэв
Өмнөх онуудад ажиллагсдын дундаж цалин тогтмол өссөн хэдий ч инфляцын нөлөөллийн улмаас бодит худалдан авах чадвар цалингийн өсөлтөөр хэмжигдэхгүй байгааг доорх графикаас харж болно.
Хэдийгээр 2022 онд цалингийн хэмжээ сүүлийн 7 жилээс хамгийн өндөр өсөлттэй байсан ч инфляцын нөлөөллөөр бодит цалин хангалттай түвшинд өсөлт үзүүлж чадаагүй байна.
Цалингийн нийт өсөлт болон бодит өсөлт .  Эх сурвалж: Зангиа.мн
Цалингийн нийт өсөлт болон бодит өсөлт . Эх сурвалж: Зангиа.мн
Цалингийн бодит өсөлт болон нийт өсөлтийг харьцуулан харвал улсын дундаж цалингийн өсөлт 17.5%-тай байгаа ч инфляцын түвшин өндөр байсан тул дундаж цалин бодитоор 2.3%-иар өссөн байна. Өөрөөр хэлбэл, сүүлийн хоёр жилийн турш инфляцын түвшин 10 хувиас өндөр байсан нь иргэдийн бодит орлого буурахад нөлөөлжээ.
Цалингийн өсөлт зөвхөн инфляцд идүүлээд зогсохгүй ам.долларын ханшийн өсөлтөд ч гүйцэгдэж байна. Монголчууд бидний сарын дундаж цалин сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 1,1 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн ч ам.долларын ханштай харьцуулан тооцвол уг өсөлт нь 178 мянган төгрөгтэй тэнцэж байна. Энэ тухай дэлгэрэнгүй анализ тоймыг #ТОЙМТОО нэвтрүүлгийн Ханшийн өсөлтөд идүүлсэн цалин орлого” дугаараас хүлээн аваарай.
 
Ц.Санчирмаа нь 2011 оноос сэтгүүлчээр ажиллаж байна.
Онцлох мэдээ
Сүүлд нэмэгдсэн